שי פורת

חדשות וכתבות באתר ענבר אנרגיה סולרית מאת שי פורת או כאלה בהן מוזכר שי פורת, מנכ”ל החברה