חשמל ירוק

חשמל ירוק הוא חשמל שמופק ממקורות שאינם מזיקים לסביבה – כמו למשל אנרגיה סולארית.