גנרטור סולארי

הגנרטור הסולארי של ענבר – פתרון נייד לאספקת חשמל באמצעות אנרגיה סולארית.