שירות תחזוקה – מסלול מורחב

  • שירות תחזוקה – מסלול מורחב

האחריות המלאה לתפקוד המערכת הסולארית בידינו.

זהו מסלול הכולל את כל היתרונות של הסכם שירות ותחזוקה בסיסי עבור המערכת הסולארית, ובנוסף:

  • שירות שטיפת פאנלים סולאריים – קביעת לוח זמנים לשטיפת הפאנלים על סמך ניתוח ביצועי המערכת ומיקומה הגיאוגרפי. שטיפת פאנלים סולאריים מתבצעת באמצעות ציוד ניקוי מקצועי וייעודי שאינו פוגע בתפקוד הפאנלים ובעזרת מים מטוהרים המותאמים למטרה זו ואינם מותירים עקבות. השטיפה חסכונית במים ומאריכה את חיי הפאנל הסולארי.
  • מעקב וניתוח מגמות – אנליזה המתבססת על השוואת ביצועים בין מערכת ייחוס לכלל המערכות הסולאריות המתוחזקות על-ידי ענבר אנרגיה סולארית וטיפול במגמות חריגות העשויות להעיד על תקלות.