fbpx
מערכות אנרגיה סולארית - ענבר אנרגיה סולארית
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

חשיבות נושא הבטיחות במערכות סולאריות

בשבועות האחרונים, אנו עדים למספר תאונות עבודה (בחלקן טראגיות) שהתרחשו בכמה אתרים בארץ שבהם הותקנו מערכות סולאריות.
ניר בסין, מנהל ההתקנות של ענבר אנרגיה סולארית מדגיש כי, “תאונות העבודה הללו התרחשו כתוצאה מליקויים הקשורים לשמירה על כללי הבטיחות בעת התקנת מערכת סולארית. נושא הבטיחות צריך להיות הדבר החשוב ביותר עליו בעבודה במבנים בהם יש פעילות עסקית או לימודית. נהלי הבטיחות נכתבו בדם ויש להקפיד בחומרה על יישומם בכל האתרים שבהם מותקנות מערכות סולאריות, למען מניעת אסונות ושמירה על חיי אדם”.

ניר, מהם בעצם נהלי הבטיחות הנדרשים בתהליך ההתקנה של מערכת סולארית?

ישנם נהלים הנדרשים בשלב טרום ההקמה, עוד לפני שהצוותים עולים לגג המבנה. מי שלמעשה מנפיק את האישור לעלות על הגג ולעבוד עליו הם הקונסטרוקטור וממונה הבטיחות.
הקונסטרוקטור מאשר את המבנה ואת התוכניות ההנדסיות של המערכת הסולארית ומאשר לעבוד בתנאים מסוימים אותם הוא מפרט בדו”ח שהוא מנפיק.
ממונה הבטיחות מבצע את סקר הסיכונים ומתייחס לכל הגורמים העלולים לסכן את המתקינים שעובדים על הגג ובסביבתו. סקר זה, מתבצע בתיאום מלא מול ממונה הבטיחות של אותו מפעל עם התייחסות ספציפית לאופי המפעל ולפעילות העסקית המתרחשת בו.
בזמן ההקמה – צוותי העבודה מחויבים להתייחס למסמך הבטיחות שהפיק ממונה הבטיחות ולעבור תדריך בטיחות על ידי מנהל האתר, בנוסף מתבצע באתר תדריך יומי בכל תחילת יום העבודה על מנת להדגיש ולרענן את נהלי הבטיחות והסיכונים באתר.

מהם האישורים הנוגעים לגג ולמבנה?

אישור מטעם הקונסטרוקטור שהמבנה תקין ויכול לשאת את משקל הגג ביחד עם משקל המערכת הסולארית, לרבות תוכנית הנפה ומיקום משקלים בגג.
אישור מטעם ממונה בטיחות הכולל: זיהוי נקודות תורפה, התקנת קווי חיים (מקומות שניתן להתעגן עליהם כדי למנוע נפילות) וסכנות צפויות.
בכל מתקן, הממונה על הבטיחות יעביר תדריך בטיחות לצוות ההתקנה לפני העלייה לגג. וזאת בנוסף, כמובן, לתדריך הבטיחות שמתבצע על בסיס יומי על ידי מנהל עבודה שענבר הכשירה.

האם עובדי ענבר מחויבים בהסמכה של קורס עבודה בגובה?

בהחלט. ובכלל, כל עובד אשר עוסק בתפעול הקמה ותחזוקת המתקנים הסולאריים מחויב בהסמכת קורס גובה בהתאם לאופי עבודתו.
העובדים שלנו מקבלים מבעוד מועד, את כל הכלים והציוד על מנת לבצע את העבודה כנדרש ובאופן הבטוח ביותר ובכפוף לכל נהלי הבטיחות באתר.

כמנהל ההתקנות של ענבר, מה חשוב להדגיש בתדריך הבטיחות?

חשוב לי להעביר לעובדים את חשיבות כללי הבטיחות אשר נדרשים לביצוע כל העבודות ולוודא כי הם מיושמים.
נושאי ההדרכה הינם: הנחיות בטיחות עפ”י נספח בטיחות, סיכוני עבודה בגובה, שימוש נכון בציוד מגן אישי, סיכוני מזג אוויר, מפגעים הקיימים באתר, אופן ביצוע עבודות חשמל על פי התקן ועוד ועוד.

מהו המסר שלך בכל הקשור לנושא הבטיחות במתקנים?

מילת המפתח כאן היא אחריות אישית! העובדים מקבלים מאיתנו תדריכים מקצועיים, קורס עבודה בגובה ואת ציוד המגן הטוב ביותר שקיים בתחום.
הציפייה שלי כמנהל התקנות ליישום ההנחיות ולשמור על חיינו.
בטיחות לפני הכל!

מערכות סלאריות - בטיחות

לחצו להשארת פרטים >>

השותפים הטובים ביותר תחת השמש.

למידע נוסף - צרו קשר עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם