fbpx
מערכות אנרגיה סולארית - ענבר אנרגיה סולארית
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

מהו התהליך הנדרש להקמת מערכת לאנרגיה סולארית בישראל?

התהליך שהגדירה רשות החשמל הנדרש להוצאת רישיון הפעלה למערכת סולארית הוא נגזרת של חוק התכנון והבנייה.

בהתאם להנחיות החוק, נדרשת הוצאת היתר עבודה מצומצמת למתקן הסולארי. תהליך הוצאת היתר הבנייה ו”טופס 4″ לבניית מערכת סולארית הינו תהליך מורכב אשר יש להשלימו טרם הגשת הבקשה לחברת החשמל.

ענבר אנרגיה סולרית מנוסה בהוצאת היתרים למערכות סולאריות ומלווה את הלקוח בכל שלבי רישוי המערכת ועד להפעלתה המסחרית.

שלבי הרישום:

 • היתר למבנה עליו מתוכננת לקום המערכת, הכולל חתימת הוועדה המאשרת (הוועדה לתכנון ובניה), גרמושקה מאושרת, היתר וטופס 4 למבנה – באחריות הלקוח.
 • התקשרות עם עורך בקשות להיתר בניה – ענבר מבצעת עבור הלקוח.
 • בדיקת המבנה על-ידי מהנדס קונסטרוקציה להתאמה למערכת סולארית – באחריות ענבר.
 • הגשת בקשה ומסמכים נלווים להיתר בניה – באחריות ענבר.
 • דיון ואישור בוועדה המקומית.
 • תשלום אגרה לוועדה המקומית עבור היתר בניה – באחריות הלקוח.
 • קבלת היתר בניה למערכת.
 • הקמת המערכת הסולארית.
 • חתימה על המסמכים הדרושים ל”טופס 4″ והגשתם לוועדה לתכנון ובנייה.
 • קבלת “טופס 4” למערכת הסולארית.
 • בדיקת המערכת הסולארית על ידי חברת חשמל.
 • קבלת היתר הפעלה ממנהל החשמל במשרד האנרגיה והמים.
לחצו להשארת פרטים >>

השותפים הטובים ביותר תחת השמש.

למידע נוסף - צרו קשר עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם


שינוי גודל גופנים
ניגודיות