fbpx
מערכות אנרגיה סולארית - ענבר אנרגיה סולארית
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

שאלות ותשובות


+ אילו סוגים של מערכות אנרגיה סולארית מקימה ענבר?

ענבר אנרגיה סולרית מתמחה בתכנון, בהקמה ובתחזוקה של מערכות אנרגיה סולארית בהספק החל מ-200 קילו וואט (מערכת סולארית מסחרית), כולל מערכות בגודל בינוני (החל מ-200 קילו וואט ומעלה) וכן מערכות גדולות (מעל 5 מגה וואט), על גבי גגות ועל הקרקע. נוסף על תכנון והתקנה של מערכות סולאריות, מציעה ענבר תחזוקה ושירות עבור מערכות פוטו וולטאיות במגוון אפשרויות: ניטור בלבד, תפעול ותחזוקה בסיסיים ותפעול ותחזוקה מורחבים, הכוללים ביצוע שטיפות למערכת הסולרית. בנוסף, ענבר מבצעת בדיקה מתקדמת למערכות סולאריות המחוברות לרשת החשמל. בדיקה מסוג זה מתבצעת בעבור יזם המעוניין לרכוש מערכת קיימת או עבור בעל מערכת המבקש לדעת אם הביצועים שלה מתאימים לביצועים המצופים מהמערכת. ענבר אינה מקימה מערכות סולאריות ביתיות.

+ מהם היתרונות של ענבר אנרגיה סולרית על פני חברות אחרות?

ענבר מתקינה ומתחזקת מאות מערכות סולאריות בהיקף של עשרות מגה-וואט, שהראשונות שבהן עובדות מעל ל-4 שנים. בימים אלה נמצאת החברה בעיצומו של תהליך הקמת פרויקטים בגודל בינוני בהספק של כ- 15 מגה וואט על גגות. לניסיונה המקצועי של ענבר יש להוסיף את זכייתה בכמה מכרזים עירוניים להקמת מערכות אנרגיה סולארית על גגות בתי ספר ומבני ציבור בירושלים, באשדוד, בחיפה, בשדרות ובבאר טוביה ועוד מאות מערכות מסחריות שהוקמו בהסדרות הראשונות.

החברה מוכרת על ידי כל הבנקים בישראל. בזכות הקשרים הטובים עם הבנקים יכולה ענבר היכולת לסייע בקבלת מימון להקמת מערכות ליצור אנרגיה סולארית. מראשית דרכה סיפקה ענבר אנרגיה סולרית פתרון Turn-Key EPC מלא, אשר כולל רישוי ופיתוח לפרוייקט והסכם בנקבילי לרכש, להקמה ולתחזוקה. קשרי העבודה המבוססים של ענבר עם ספקיות הציוד השונות ועם הבנקים מסייעים לה בניהול מדויק של הפרויקטים.

חוזה ה- EPC (תכנון, רכש והקמה) של ענבר כולל ערבויות משמעותיות, הבטחת ביצועים וקנסות שמפצים על אי-עמידה בביצועי מערכת האנרגיה הסולארית. בנוסף ענבר לוקחת על עצמה את הסיכונים שבהקמה ובתפעול של המערכת הסולרית. חוזה ההקמה מבטיח את הקמת המערכת בזמן, בתקציב ובביצועים המובטחים. חוזה התפעול המקיף מבטיח את ביצועי המערכת לייצור אנרגיה סולארית לאורך חיי המערכת.

+ מהו התהליך הנדרש להקמת מערכת לאנרגיה סולארית בישראל?

התהליך שהגדירה רשות החשמל הנדרש להוצאת רישיון הפעלה למערכת סולארית הוא נגזרת של חוק התכנון והבנייה.

בהתאם להנחיות החוק, נדרשת הוצאת היתר עבודה מצומצמת למתקן הסולארי. תהליך הוצאת היתר הבנייה ו”טופס 4″ לבניית מערכת סולארית הינו תהליך מורכב אשר יש להשלימו טרם הגשת הבקשה לחברת החשמל.

ענבר אנרגיה סולרית מנוסה בהוצאת היתרים למערכות סולאריות ומלווה את הלקוח בכל שלבי רישוי המערכת ועד להפעלתה המסחרית.

שלבי הרישום:

 • היתר למבנה עליו מתוכננת לקום המערכת, הכולל חתימת הוועדה המאשרת (הוועדה לתכנון ובניה), גרמושקה מאושרת, היתר וטופס 4 למבנה – באחריות הלקוח.
 • התקשרות עם עורך בקשות להיתר בניה – ענבר מבצעת עבור הלקוח.
 • בדיקת המבנה על-ידי מהנדס קונסטרוקציה להתאמה למערכת סולארית – באחריות ענבר.
 • הגשת בקשה ומסמכים נלווים להיתר בניה – באחריות ענבר.
 • דיון ואישור בוועדה המקומית.
 • תשלום אגרה לוועדה המקומית עבור היתר בניה – באחריות הלקוח.
 • קבלת היתר בניה למערכת.
 • הקמת המערכת הסולארית.
 • חתימה על המסמכים הדרושים ל”טופס 4″ והגשתם לוועדה לתכנון ובנייה.
 • קבלת “טופס 4” למערכת הסולארית.
 • בדיקת המערכת הסולארית על ידי חברת חשמל.
 • קבלת היתר הפעלה ממנהל החשמל במשרד האנרגיה והמים.

+ ראיון עם שי פורת, מנכ”ל ענבר אנרגיה סולרית

ראיון עם שי פורת, מנכ”ל ענבר אנרגיה סולרית בכנס אילת אילות שהתקיים ב- 26-29 בנובמבר 2012.

הראיון בוצע על ידי עיתונאי פורטל תשתיות.

בראיון האישי סוקר שי את הנושאים הבאים:

1. התחומים העיקריים בהם ענבר מתמקדת בימי סוף שנה
2. מאמצי ההכנה למכסת מונה נטו כולל שיפור תהליכי רכש והקמה
3. דיעה אישית אודות המלצות וועדת קנדל בנושא עלות ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
4. עתיד התחום הסולארי בישראל בעידן העדר סובסידיה ממשלתית

לחצו להשארת פרטים >>

השותפים הטובים ביותר תחת השמש.

למידע נוסף - צרו קשר עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם