fbpx
מערכות אנרגיה סולארית - ענבר אנרגיה סולארית
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ענבר הוסמכה כקבלן רשום בתחום מערכות אנרגיה סולארית

ענבר קיבלה רישיון קבלן בענף מתקני אנרגיה סולרית

ענבר אנרגיה סולרית קיבלה בחודש שעבר הסמכה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות בענף חשמלאות ובענף מתקני אנרגיה סולארית.

ההסמכה הרשמית הוענקה לאחר בחינה מעמיקה שמבצע רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון למסמכים רלוונטיים, ותוך בחינת הניסיון הקבלני של החברה. תהליך הבדיקה אורך מספר חודשים ובמהלכו החברה צריכה היתה להראות כי היא עומדת בכל התנאים הנדרשים לקבלת רישיון קבלן.

מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון: “רשם הקבלנים מונה על ידי שר הבינוי והשיכון ופועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט-1969. החוק קובע כי עבודות הנדסה בנאיות החורגות בהיקפן הכספי או במהותן המקצועית מן התחום שנקבע בתקנות חייבות להתבצע רק בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת הרשם. מומלץ לכל מזמין עבודה, לרבות רוכש דירה, קבלנים ו/או קבלני משנה, לעיין בפנקס הקבלנים כדי לבדוק מיהם הקבלנים הרשומים, באילו ענפים מותר להם לעסוק ובאילו היקפים כספיים.”

לחצו להשארת פרטים >>

השותפים הטובים ביותר תחת השמש.

למידע נוסף - צרו קשר עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם


שינוי גודל גופנים
ניגודיות