fbpx
מערכות אנרגיה סולארית - ענבר אנרגיה סולארית
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

מערכת סולארית – כל מה שצריך לדעת בנוגע למיסוי

כניסת ישראל לשוק הסולארי

בשנת 2008 נפתח השוק הסולארי בארץ, מספר שנים לאחר הצטרפות המדינה לאמנת ‘קיוטו’, שבמסגרתה התחייבה ישראל כי 10% מסך ייצור האנרגיה יגיע ממקורות האנרגיה המתחדשת, עד סוף שנת 2020. תקן Leed העולמי לבנייה ירוקה, שנחנך באותה השנה, היווה גם הוא תמריץ נוסף להתחזקות השוק הסולארי בארץ, כאשר בקטגוריית אנרגיה ואטמוספירה הוענק ניקוד בסך 35% שהינו המשקל הגדול ביותר בניקוד הכללי וכולל סעיפים כמו חסכון באנרגיה, שימוש באנרגיות מתחדשות וצריכת אנרגיה ממקור שאינו מזהם.

הטבות הנגזרות מתנאי מיסוי הנוגעים למערכות סולאריות

בעשור האחרון, כחלק מהמאמץ הממשלתי להנעת התהליך והחדרת מוטיבציה לשוק הישראלי, הממשלה חילקה סובסידיות – תעריפים המשולמים עבור כל קוט”ש שייוצר באמצעות אנרגיה סולארית. המכסות אשר נקבעות על ידי רשות החשמל מחולקות בהתאם לגודל המערכת ועבור כל קטגוריה למעשה, נקבע תעריף בהתאם לאסדרה.
במרץ 2016 ועדת הכספים של הכנסת אישרה לשכירים בעלי מערכות סולאריות, פטור מחובת פתיחת תיק במע”מ ובמס הכנסה. הסיבה לכך ברורה, מערכות סולאריות מהוות כיום מקור הכנסה משמעותי לבעלי נכסים ולעסקים אשר הקימו אותן על גגות העסקים והמפעלים שלהם. אי לכך, קבעה רשות המיסים מגוון הטבות שנגזרות מתנאי מיסוי מסוימים בכל הקשור לאותן המערכות הסולאריות.

הקלות מס למגזר העסקי

מערכות סולאריות בהחלט מהוות כיום מקור הכנסה לבעליהן ולכן, המדינה מצידה, מפעילה מערך מיסוי על הכנסות אלה, וזאת על אף העידוד המלא שלה והתמריצים אותם היא מעניקה להקמת מערכות סולאריות.
רשות המיסים מאפשרת כיום לעסקים פחת מואץ בשיעור של 25% בשנה על ייצור חשמל ממתקנים סולאריים פוטו-וולטאים למשך 4 שנים. הקלות המס מטעם הממשלה נועדו לסייע פיננסית בכל הקשור להוצאות הכרוכות בהתקנת המערכות הסולאריות.
עסקים שבבעלותם מערכת סולארית לייצור חשמל, ישלמו מס הכנסה בהתאם לשיעורי המס שהם משלמים על פי הקריטריונים השונים ובהתאם לרמות הכנסה אחרות.

ההטבות מטעם רשות המיסים

רשות המיסים קבעה מטעם המדינה סדרת הטבות שנגזרות מתנאי מיסוי מסוימים לגבי מערכות סולאריות:
מתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו וולטאית זכאי להפחתת 25% מס לארבע שנים.
בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות התשע״ז -201 6 הונפק טופס 1400 המאפשר שני מסלולי הטבות:
מסלול פטור ממס – סכום הכנסות הצפוי מכלל המתקנים שברשות הלקוח אשר אינו עולה על 24,000 ₪ ללא מע”מ בכל שנת מס.
ומסלול מס מופחת (10%) סכום הכנסות הצפוי מכלל המתקנים שברשות הלקוח אשר אינו עולה על 99,006 ₪ ללא מע״מ בכל שנת מס.
במסלול זה, החיסרון הוא שההוצאות בגין הקמת מערכת אינן מוכרות לצורך החזר המס.
בעלי עסקים שבבעלותם מערכת סולארית לייצור חשמל סולארי ישלמו מס הכנסה בהתאם לשיעורי המס המשולמים ובהתאם לרמות הכנסה אחרות.
פטור נוסף לבעלי הכנסות מייצור אנרגיה סולארית הוא הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי מס בריאות.

מהיבטי מס הכנסה:

פטור ממס הכנסה על תקרת הכנסות שנקבעה – הכנסה בידי יחיד ממכירת חשמל לבעל רישיון ספק שירות חיוני, שהופק בייצור ביתי בהספק של 4 קילו-וואט או פחות, באמצעות אנרגיה סולארית במתקנים פוטו-וולטאים ובלבד שההכנסה מהמכירה כאמור אינה הכנסה מעסק או משלח יד ואינה עולה על תקרה בסך של 18,000 ₪.
אם ההכנסה עברה את סכום התקרה, תופחת תקרת הפטור בסכום העודף. על חלק ההכנסה החייב במס יחולו שיעורי המס לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה. התקרה תעודכן מידי שנה בהתאם לשינויים במחירים לקוט”ש שמיוצר ממתקן פוטו וולטאי.
לסיום, משמח להיווכח כיצד רשויות המס באות לקראת הלקוחות ומעודדות את צמיחתו של שוק האנרגיה המתחדשת בישראל ואת הקמתן של עוד ועוד מערכות סולאריות.
ובכך, למעשה, נוצר תמריץ לבעלי החברות המסחריות שנהנים מתשואה פיננסית מרשימה כתוצאה מההשקעה שלהן בתחום הסולארי.

*הכותב אינו יועץ מס או רואה חשבון ואין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ מקצועי שבאחריות הלקוח לקבל מיועץ מס או רואה חשבון.
ט.ל.ח.

מערכת סולארית - מיסוי

מקורות:
אתר חדשות הכנסת – ועדת הכספים בעד הירוקים – נרתמים להקל על מתקיני מערכות סולאריות להפקת חשמל‎
טופס 1400
רשות המיסים בישראל
מיסים ועסקים, רמי אריה, עו”ד רו”ח

לחצו להשארת פרטים >>

השותפים הטובים ביותר תחת השמש.

למידע נוסף - צרו קשר עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם