fbpx
מערכות אנרגיה סולארית - ענבר אנרגיה סולארית
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

הוצאת חשבוניות לחח”י בגין ייצור – איך מחייבים עבור מע”מ בחיובים עבור ספטמבר-אוקטובר?

המלצת חשבון

גובה המע”מ החל מה- 1/10/2015 עודכן מ- 18% ל- 17%. עקב השינוי, המלצות החשבון של חברת החשמל כוללות חיוב יחסי במע”מ לפי חודש הייצור.

כתוצאה מזאת נדרשים הלקוחות להוציא חשבוניות עם שני חיובי מע”מ – חלק לפי 17% וחלק לפי 18%.

מבירור שערכנו מול חח”י בעניין הובהר כי חיוב בגין ייצור חשמל עבור תקופה המתחילה במועד שחל בו שיעור המע”מ הקודם, ומסתיימת במועד שחל בו שיעור המע”מ החדש, יוכל להתבצע באמצעות חשבונית אחת ובשיעור המס החדש, ללא הפרדה בין התקופות ושיעורי המס השונים החלים בהם.

בשורה התחתונה, ניתן להוציא חשבוניות על הסכום המלא, עם 17% מע”מ, כל עוד סכום החיוב לפני מע”מ זהה לסכום המופיע בהמלצת החשבון.

ניתן לשלוח אלינו שאלות נוספות בנושא:   info@inbar-solar.com

מידע נוסף בנושא מערכות סולאריות

לחצו להשארת פרטים >>

השותפים הטובים ביותר תחת השמש.

למידע נוסף - צרו קשר עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם