ראיון עם שי פורת, מנכ”ל ענבר אנרגיה סולרית

ראיון עם שי פורת, מנכ”ל ענבר אנרגיה סולרית בכנס אילת אילות שהתקיים ב- 26-29 בנובמבר 2012.

הראיון בוצע על ידי עיתונאי פורטל תשתיות.

בראיון האישי סוקר שי את הנושאים הבאים:

1. התחומים העיקריים בהם ענבר מתמקדת בימי סוף שנה
2. מאמצי ההכנה למכסת מונה נטו כולל שיפור תהליכי רכש והקמה
3. דיעה אישית אודות המלצות וועדת קנדל בנושא עלות ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת
4. עתיד התחום הסולארי בישראל בעידן העדר סובסידיה ממשלתית