תחזוקת מערכות סולאריות – טבלת השוואה

 

 • בכפוף לתעודת אחריות היצרן
 • בכפוף לתעודת אחריות היצרן
 • ניטור ובקרה
 • טיפול בתקלות
 • טיפול בתקלת תקשורת
 • התקנת מודם תקשורת
 • חיבור לפורטל ממירים
 • עלות תקשורת חודשית
 • אחריות על ממירים ופאנלים
 • כבלים
 • קונסטרוקציה
 • תקלות הנובעות מרשת החשמל
 • מעקב וניתוח מגמות
 • קריאת מונה
 • ביקורת שנתית
 • שטיפה