fbpx

מדריך לרכישה והקמה של מערכת סולארית – חלק ב’

שירות ותחזוקה מערכת סולארית

זהו חלק ב’ של המדריך להתקנת מערכות סולאריות. לחלק א’ של המדריך.

תחזוקה של מערכות סולאריות וחשיבותה

 • חשיבות התחזוקה תחזוקת המערכת הסולארית הינה חיונית להבטחת תפקוד יעיל ורצוף שלה. צמצום פעולות תחזוקה מתוך ניסיון להביא לחיסכון בעלויות, מתגלה לרוב כצעד לא כלכלי המוביל להפסדים כספיים. צמצומים כאלו נובעים בדרך כללמשיקולי כדאיות שגויים, שאינם לוקחים בחשבון את התרומה האמיתית של פעילות זו והשלכתה על ביצועי המערכת, יעילותה ויכולתה להשיג תשואה מירבית להשקעה.
 • מניעה – בכדי להבטיח את אורך החיים המקסימלי של המערכת נדרשות בדיקות תקופתיות, תיקון תקלות וביצוע פעולות מנע,המבטיחיםייצור יעיל ורצוףו”שקט נפשי” ללקוח. דילוג על טיפולים שוטפים או על טיפולי מנע, גורר לרוב הוצאות גבוהות פי כמה הנובעות מהשבתה מלאה או חלקית של המערכת.
 • מערכת חכמה לאיתור תקלות – יש לוודא כי לגורם המתחזק ישנה מערכת המסוגלת לאתר מראש ליקויים או ביצועים ירודים בסמוך למועד התרחשותם. מערכות בקרה חכמות המשולבות כחלק ממערך התחזוקה מבטיחות פעילות רציפה של המערכת ומונעות עבודה בשיטת ‘כיבוי שריפות’.
 • “שקט נפשי”– יש לוודא כי ספק התחזוקה מסוגל לייצר עבור הלקוח “שקט נפשי”המאפשר לו להתמקד בעיסוקים הרלוונטיים עבורו ולא לעסוק בטיפול בתיקונים. יש לבקש מהספק פרטי קשר של לקוחות דומים, שכבר עובדים מספר שנים עם המערכת בכדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מיכולת התחזוקה שלו.
 • חיסכון – חשוב להדגיש כי תחזוקה נכונה של המתקן הסולארי משמעותה חיסכון כספי נטו ולא עלות נוספת. בחינה עובדתית של לקוחות בשטח מראה כי המחיר של חיסכון בעלויות התחזוקה גבוה יותר מהעלויות הנחסכות. במקרים לא מעטים מגלים בעלי המתקנים רק בדרך מקרה, כי חלק מהציוד אינו פועל כראוי, מושבת, או אינו מפיק את המקסימום הניתן, ובאיחור גדול נכנסים לרוטינת תחזוקה על מנת לצמצם את הנזק שנגרם.

חוזה תחזוקה ובחירת הקבלן

 • ניסיון וידע נצבר – יש להימנע מהתקשרות עם קבלן ללא ניסיון מוכח בהפעלת ותחזוקת מתקנים הדומים במאפייניהם לאלו של המתקן הרלוונטי. קבלת המלצות וחוות דעת של לקוחות אחרים של אותו קבלן, כמו כן חוות דעתו של היועץ הטכני המלווה את הפרויקט, עשויים ללמד אותך עד כמה מנוסה ומקצועי הקבלן המציע את שרותיו.
 • מקצועיות הצוותים – יש לוודא כי הקבלן מעסיק צוותים טכניים אורגניים, שהוסמכו באופן מקצועי ועל פי סטנדרט מוגדר וייעודי, לטפל בתקלות של מערכות פוטו וולטאיות. יש לוודא כי הקבלן מעסיק צוות מהנדסים מנוסה המסוגל לטפל גם בתקלות מורכבות בשטח. העסקת צוותים מקצועיים מסוג זה מבטיחה ללקוח חיסכון מירבי בזמן הנדרש לטיפול בתקלה ומניעת אבדן תפוקת חשמל והכנסות.
 • זמינות המתקן – יש לקבוע בהסכם התפעול (SLA, ראשי תיבות של Service Level Agreement) אחריות לזמינות המתקן מצד הקבלן המפעיל וסעיף פיצויים מקביל. סעיף הזמינות מבטיח את פעילותה הרציפה של המערכת או פיצוי כספי במידה והקבלן לא עמד ביעדי זמינות המערכת.
 • מערכות ניטור מתקדמות – היכולת לבצע ניטור של המערכת מרחוק הינה הכלי הבסיסי ביותר למעקב אחר ביצועי המערכת ולאיתור ליקויים או כשלים בתפקודה. אי לכך, יש לוודא כי בחוזה התחזוקה כלולים שירותי ניטור מרחוק בזמן אמת,המאפשרים זיהוי מיידי של שינוייםבביצועי המערכת בסמוך להתרחשותם.
 • בדיקות יזומות ודוחות תקופתיים – על חוזה התחזוקה והתפעול לכלול בדיקות בקרה ומניעה באתר על בסיס קבוע ועריכת דוחות מקיפים על הממצאים שהתגלו והמצב הכללי של המתקן. דוחות אלו מאפשרים לבעל המתקן להיות מעודכן באופן מתמיד במצבה התקיןשל המערכת ולהימנע מהפתעות לא צפויות.
 • מלאי שוטף של רכיבים – יש לוודא כי קבלן התחזוקה מחזיק ברשותו מלאי מספק של רכיבי מערכת המאפשרים לו לבצע תחזוקה שוטפת ללא עיכובים ולתקן כל תקלה באופן מיידי.
 • סיוע מול צד ג’ ותמיכה – בבחירת קבלן התחזוקה והתפעול יש לקחת בחשבון את יכולותיו לסייע במידת הצורך מול גורמים שלישיים (כמו יצרן הפאנלים הסולאריים) בכל הקשור להפעלתהאחריות על הציוד שהותקן או על החלפתו. קבלן גדול, וותיק ומנוסה יוכל לדאוג לטיפול מהיר ופיתרון בעיות באופן מיטבימהר יותר.
 • אמנת שירות – יש לוודא כי הקבלן הנבחר פועל על פי אמנת שירות כתובה ומוגדרת, הכוללת התייחסות לכל הסעיפים לעיל.

מערכת סולארית – מה עוד חשוב לדעת?

מימון – מימון הקמת הפרויקט יכול להיעשות באמצעות הון עצמי בלבד או בשילוב אשראי חיצוני (בדרך כלל מבנק). מומלץ לבחור במימון משולב על מנת למקסם את התשואה של המשקיע על ההון המושקע על ידו. מאפייני האשראי הבנקאי תלויים ביחסים שבין המשקיע לבנק ובמאפייני הפרויקט הספציפי.

ביטוח – כמו כל נכס/עסק מהותי אחר מומלץ לכסות סיכונים ברי ביטוח (אש, אובדן רווחים, גניבה וכו’) באמצעות חברת ביטוח. עלויות הביטוח הינן שוליות יחסית לעלות ההשקעה.

 

לחלק א’ של המדריך

לחצו להשארת פרטים >>

השותפים הטובים ביותר תחת השמש.

למידע נוסף - צרו קשר עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם


שינוי גודל גופנים
ניגודיות